Ontwerp en illustratie van het kaartspel Healthy@Work voor de Medezeggenschapsraad van het UMCG