Deze visualisatie van de miljoenennota, de zogenaamde aandachtsnota, wordt gegenereerd op basis van zoekresultaten van uitspraken van politieke partijen over de uitgaven van een bepaald ministerie. Op deze wijze kan de visie op het beleid van verschillende instanties, in dit geval de PvdA en de VVD, worden vergeleken.

(+/-): Verschil in percentage van aantal keren dat de woorden ‘investeringen’ (+) of ‘bezuinigingen’ (-) inclusief synoniemen gebruikt worden in combinatie met thema’s per ministerie (effect: toe- of afname).
(›/›››): Verschil in percentage van aantal keren dat de woorden ‘heden’ (›) of ‘toekomst’ (›››) gebruikt worden in combinatie met thema’s per ministerie (termijn: lang of kort).