• 2016

    Missie Involved

    Het is onze missie kennis beschikbaar te maken voor iedereen op zo'n manier dat het begrijpelijk en toepasbaar is voor mensen van alle leeftijden en intelligentie niveau's Om dit doel te bereiken gebruiken wij het beeld als basis om de gewenste kennis over te brengen. Daarbij hebben wij ook als regel dat niet één vorm van visuele educatie alles omvattend is. Het is veelal een samenspel van beelvormende technieken die per project het verhaal vertellen.

  • 2016

    Fotodokter zoekt steun om zijn medische prentenboeken breed beschikbaar te maken

    ‘Pappa, ik mag dat broodje niet! Want dan komt het broodmannetje bij Rob en gaat alles mis.’ Een 7-jarige jongen wijst zijn vader ‘terecht’ die op het punt staat zijn zoontje een boterham te geven terwijl hij eigenlijk helemaal niets mag eten voorafgaande aan zijn PET-scan. Nucleair geneeskundige Ronald van Rheenen, beter bekend als de fotodokter, kent ondertussen al meerdere van dit soort succesverhalen waarbij (jonge) kinderen daadwerkelijk een actieve rol kunnen nemen in hun eigen zorgproces. Zijn prentenboeken en Youtube video’s voorzien kinderen, maar ook laaggeletterde volwassen van heldere en toegankelijke informatie die zo in de ‘medische basiskennis’ voorzien. Daarnaast nemen de avontuurlijke verhalen ook een groot deel van de initiële angst weg bij kinderen