Wij Nederlanders bewegen te weinig, eten ongezond en roken en drinken te veel. Maar is dat nu echt zo slecht voor onze gezondheid? We leven allemaal steeds langer en we proberen dat in goede gezondheid te doen. ‘Healthy ageing’ gaat ervan uit dat er een verband bestaat tussen de leefstijl van mensen en hun gezondheid. Als we voldoende bewegen, onze voeding in balans is, we tevreden zijn met onze leefomgeving en we voldoende sociale contacten hebben, zullen we gezond oud worden.

Maar heeft onze leefstijl inderdaad gevolgen voor onze gezondheid, ons zorgstelsel en de kosten daarvan? Klopt de zienswijze dat een gezonde geest zich in een gezond lichaam bevindt? Is dat de reden dat de bestrijding van psychische stoornissen ons zoveel kost? Zal de bestrijding van overgewicht en voorlichting over gezonde voeding leiden tot een afname van hart- en vaatziekten? En wat is de rol van de huisarts of het ziekenhuis hierin?

De grafiek ‘De staat van de gezondheid/De gezondheid van de staat’ stelt dergelijke vragen aan de orde. De grafiek probeert de leefwijze van mensen in verband te brengen met ten eerste hun gezondheid en ten tweede de kosten van de zorg (opgesplitst in diagnoses en sectoren) die de leefstijl met zich mee brengt. De grafiek kan daarmee fungeren als een bewijs voor het effect van de leefstijl op gezond ouder worden, maar ook als een graadmeter voor de huidige situatie. Deze situatie is namelijk niet onveranderlijk: als we ons gedrag aanpassen zal dat een nieuw beeld met zich meebrengen. Deze grafiek brengt niet alleen een probleem in kaart, de grafiek stimuleert ook het werken aan een oplossing.

De staat van de gezondheid/de gezondheid van de staat maakt onderdeel uit van de expositie ‘Healthy Ageing’. Kunst en Healthy Ageing is de titel van de expositie van vijf jonge vormgevers en beeldend kunstenaars van Academie Minerva in het UMCG van 13 juni tot 14 september 2012.

De staat van de gezondheid de gezondheid van de staat 01

De staat van de gezondheid de gezondheid van de staat 02

De staat van de gezondheid de gezondheid van de staat 03

De staat van de gezondheid de gezondheid van de staat 05

De staat van de gezondheid de gezondheid van de staat 04